logo
Phong thuỷ

Phong thủy luận

Tuổi và mệnh

Tuổi và mệnh ứng với năm sinh.

Tuổi và mệnh ứn với năm sinh.

1 giáp tý 1924 1984 2044 1864

2 t su 1925 1985 2045 1865

3 bính dn 1926 1986 2046 1866

4 đinh mão 1927 1987 2047 1867

5 mu thìn 1928 1988 2048 1868

6 k t 1929 1989 2049 1869

7 canh ng 1930 1990 2050 1870

8 tân mùi 1931 1991 2051 1871

9 nhâm thân 1932 1992 2052 1872

10 quí du 1933 1993 2053 1873

11 giáp tut 1934 1994 2054 1874

12 t hi 1935 1995 2055 1875

13 bính tý 1936 1996 2056 1876

14 đinh sửu 1937 1997 2057 1877

15 mậu dần 1938 1998 2058 1878

16 kỷ mão 1939 1999 2059 1879

17 canh thìn 1940 2000 2060 1880

18 tân t 1941 2001 2061 1881

19 nhâm ngọ 1942 2002 2062 1882

20 quí mùi 1943 2003 2063 1883

21 giáp thân 1944 2004 2064 1884

22 ất dậu 1945 2005 2065 1885

23 bính tuất 1946 2006 2066 1886

24 đinh hợi 1947 2007 2067 1887

25 mậu tý 1948 2008 2068 1888

26 kỷ sửu 1949 2009 2069 1889

27 canh dần 1950 2010 2070 1890

28 tân mão 1951 2011 2071 1891

29 nhâm thìn 1952 2012 2072 1892

30 qúi t 1953 2013 2073 1893

31 giáp ngọ 1954 2014 2074 1894

32 ất mùi 1955 2015 2075 1895

33 bính thân 1956 2016 2076 1896

34 đinh dậu 1957 2017 2077 1897

35 mậu tuất 1958 2018 2078 1898

36 k hi 1959 2019 2079 1899

37 canh tý 1960 2020 2080 1900

38 tân sửu 1961 2021 2081 1901

39 nhâm dần 1962 2022 2082 1902

40 qúi mão 1963 2023 2083 1903

41 giáp thìn 1964 2024 2084 1904

42 t t 1965 2025 2085 1905

43 bính ngọ 1966 2026 2086 1906

44 đinh mùi 1967 2027 2087 1907

45 mậu thân 1968 2028 2088 1908

46 kỷ dậu 1969 2029 2089 1909

47 canh tuất 1970 2030 2090 1910

48 tân hợi 1971 2031 2091 1911

49 nhâm tý 1972 2032 2092 1912

50 qúi sửu 1973 2033 2093 1913

51 giáp dần 1974 2034 2094 1914

52 ất mão 1975 2035 2095 1915

53 bính thì̀n 1976 2036 2096 1916

54 đinh t 1977 2037 2097 1917

55 mậu ngọ 1978 2038 2098 1918

56 kỷ mùi 1979 2039 2099 1919

57 canh thân 1980 2040 2100 1920

58 tân dậu 1981 2041 2101 1921

59 nhâm tuất 1982 2042 2102 1922

60 qúi hợi 1983 2043 2103 1923

LOGO, NHÃN HIỆU, NỘI DUNG - CẤU TRÚC WEBSITE THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH AN SINH
Nguyêm cấm mọi cá nhân, tổ chức sử dụng logo, cấu trúc website, thương hiệu An Sinh.
@Copyright 2011-2012 ansinhdecor.com, All right reserved.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI AN SINH
Trụ sở số 62, ngõ 156 - Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Phone: (04)39 935 156 - (04)66 837 385. Website: www.ansinhdecor.com - sanphamnoithat.com.vn