Biệt thự sân vườn 16,2 x 11,5m

Biệt thự sân vườn mái thái diện tích xây dựng 16,2 x 11,5m
Thể loại BIỆT THỰ
Ngày 05/2022
Giá trị
Vị trí KINH MON - HAI DUONG