CẢNH VẬT HOA LÁ
TRANH PHÙ ĐIÊU VƯỜN CHUỐI

TRANH PHÙ ĐIÊU VƯỜN CHUỐI

Tranh phù điêu Composite vườn chuối sau nhà

Thanh phù điêu chủ để bốn mùa

Thanh phù điêu chủ để bốn mùa

Tranh phù điêu composite chủ đề bốn mùa , Tùng , Cúc , Trúc , Mai