CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN
TRANH PHÙ ĐIÊU HOA SEN DÁT VÀNG

TRANH PHÙ ĐIÊU HOA SEN DÁT VÀNG

Tranh phù điêu Composite hoa sen và sóng nước dát vàng

Tranh phù điêu sen hạc

Tranh phù điêu sen hạc

Tranh phù điêu composite chủ đề thiên nhiên Sen Hạc

TRANH PHÙ ĐIÊU VƯỜN CHUỐI

TRANH PHÙ ĐIÊU VƯỜN CHUỐI

Tranh phù điêu Composite vườn chuối sau nhà

TRANH PHÙ ĐIÊU HOA SEN DÁT VÀNG 03

TRANH PHÙ ĐIÊU HOA SEN DÁT VÀNG 03

Tranh phù điêu Composite hoa sen dát vàng

 HOA SEN DÁT VÀNG 02

HOA SEN DÁT VÀNG 02

Tranh phù điêu Composite hoa sen sóng nước sơn giả vàng

Thanh phù điêu chủ để bốn mùa

Thanh phù điêu chủ để bốn mùa

Tranh phù điêu composite chủ đề bốn mùa , Tùng , Cúc , Trúc , Mai

HOA SEN TỔNG HỢP

HOA SEN TỔNG HỢP

Tranh phù điêu hoa sen tổng hợp

HOA SEN CÁ CHÉP

HOA SEN CÁ CHÉP

Tranh phù điêu hoa sen cá chép