THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ D2

Thiết kế cải tạo kiến trúc nhà phố , Đường D2 , Quận Bình thạnh , TP. Hồ Chí Minh
Thể loại NHÀ ỐNG
Ngày 03/2019
Giá trị
Vị trí QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH