Thiết kế cải tạo nhà phố Trung yên

Thiết kế cải tạo kiến trúc nhà phố ,Lô H ,Trung yên,Cầu Giấy,Hà Nội. Diện tích 150 m2
Thể loại NHÀ PHỐ
Ngày 12/3/2018
Giá trị 500000000
Vị trí Lô H ,Trung yên,Cầu Giấy,Hà Nội