THIẾT KẾ CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC

Thiết kế cải tạo tập đoàn Kinh Đô miền bắc , Thị trấn Bần , Hưng yên
Thể loại CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Ngày 2011
Giá trị
Vị trí THỊ TRẤN BẦN - HƯNG YÊN