Thiết kế kiến trúc hầm rượu Hương sen

Thiết kế kiến trúc nhà ngói hầm rượu nhà hàng Hương sen , Số 80 Đường giải phóng , Tp . Nam Đinh
Thể loại CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Ngày 07/2014
Giá trị
Vị trí TP.Nam Định