Thiết kế kiến trúc nhà 2,5 tầng

Thiết kế kiến trúc nhà 2,5 tầng diện tích 15 x 5m , H.Kim Sơn - Ninh Bình .
Thể loại NHÀ PHỐ
Ngày 12/3/2018
Giá trị 800000000
Vị trí H.Kim Sơn - Ninh Bình .