THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ HÀNG BALY

Thiết kế kiến trúc khu nhà hàng tiệc cưới Baly, Sơn tây - TP. Hà Nội
Thể loại CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Ngày 2011
Giá trị
Vị trí Sơn tây -Hà Nội