Thiết kế lăng mộ gia tộc họ nguyễn

Thiết kế lăng mộ gia tộc họ nguyễn , Gia Lâm , TP. Hà Nội
Thể loại CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Ngày 2013
Giá trị
Vị trí GIA LÂM , TP. HÀ NỘI