Thiết kế phòng hát karaoke Đất cảng

Thiết kế thi công phòng hát karaoke Đất cảng ,TP. Nam Đinh .
Thể loại NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Ngày 2014
Giá trị
Vị trí TP.Nam Định