Thiết kế phòng karaoke nhà hàng sinh thái

Thiết kế phòng karaoke nhà hàng sinh thái xã Yên Sơn - Quốc Oai -TP Hà Nội
Thể loại NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Ngày 2011
Giá trị
Vị trí xã Yên Sơn - Quốc Oai -TP Hà Nội