Tư vấn thiết kế quán Cafe nhà thép tiền chế

Tư vấn thiết kế quán Cafe diện tích 3.000 m2,kết cấu khung nhà thép tiền chế lắp dựng tấm bê tông khí chưng áp Panel ALC.
Thể loại NHÀ LẮP GHÉP
Ngày 10/2022
Giá trị
Vị trí BÌNH PHƯỚC