Thi công store mỹ phẩm 3/2

Tư vấn thi công Store Mỹ phẩm , 87 A Đường 3/2 , Quận 10 , TP. Hồ Chí Minh
Thể loại CỬA HÀNG - SHOWROOM
Ngày 02/2020
Giá trị 150.000.000
Vị trí QUẬN 10. TP. HỒ CHÍ MINH