Tiểu cảnh Nhà anh Hồng

Tiểu cảnh sân thượng Nhà anh Hồng -Thụy Khuê -Tây Hồ-TP Hà Nội .
Thể loại TIỂU CẢNH
Ngày 11/3/2012
Giá trị 500000000
Vị trí Thụy Khuê -Tây Hồ-TP Hà Nội
Công trình liên quan