Thiết kế thi công hầm rượu R14 HIM LAM

Tư vấn thiết kế thi công hầm rượu R14 HIM LAM , Quận 7 , TP. Hồ Chí Minh .
Thể loại NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Ngày 09/2016
Giá trị
Vị trí R14 HIM LAM , Quận 7 , TP. Hồ Chí Minh .