Thiết kế cải tạo nhà hàng lẩu nướng H3

Thiết kế cải tạo nhà hàng lẩu nướng H3 Hotpot Lê Văn Lương , TP Hà Nội .
Thể loại NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Ngày 04/2012
Giá trị
Vị trí TP. HÀ NỘI